Geodezja

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych stanowi niezbędny materiał kartograficzny do opracowania każdego projektu budowlanego. Jej sporządzenie to pierwszy krok do...

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to procedura mająca na celu wydzielenie części gruntu z dotychczasowej działki, nadaniu jej nowego numeru, powierzchni oraz...

Wznowienia i ustalenia granic

Wznowienia i ustalenia granic to prace terenowe polegające na odtworzeniu istniejących znaków granicznych działki, które uległy zniszczeniu, bądź na...

Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenie polega na wskazaniu położenia, kształtu i wymiarów projektowanych obiektów budowlanych na działce zgodnie z projektem budowlanym. Powyższe czynności wykonywane...

Pomiary i inwentaryzacje powykonawcze

Dokonujemy pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie: Przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, tj. kominów, silosów, zbiorników, wież telekomunikacyjnych, kablowych...

Dokumentacje do celów prawnych

Dokumentacje do celów prawnych są to opracowania geodezyjno – prawne potrzebne podczas różnego rodzaju postępowań administracyjnych, sądowych lub innych...

Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie Gwarantujemy atrakcyjną cenę