Dokumentacje do celów prawnych

Dokumentacje do celów prawnych są to opracowania geodezyjno – prawne potrzebne podczas różnego rodzaju postępowań administracyjnych, sądowych lub innych wynikających z polskiego prawodawstwa. Dotyczy ona zawsze nieruchomości. Dokumentacja ta dla każdego przypadku ma inny charakter, w zależności od potrzeb i dostępnych materiałów źródłowych w archiwum Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Najczęściej niniejsza dokumentacja potrzebna jest w przypadku: