Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenie polega na wskazaniu położenia, kształtu i wymiarów projektowanych obiektów budowlanych na działce zgodnie z projektem budowlanym. Powyższe czynności wykonywane są na początku budowy. Tyczeniu i utrwaleniu na gruncie podlegają przede wszystkim: osie konstrukcyjne obiektów budowlanych, punkty charakterystyczne, wysokości i poziomy odniesienia.

Wykonujemy tyczenia wszystkich obiektów budowlanych niezależnie od ich wielkości i kształtu. Najczęściej są to: sieci i przyłącza uzbrojenia terenu (wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, ciepłownicze i inne), budynki, obiekty inżynieryjne, hale przemysłowe, drogi i obiekty małej architektury.

Tyczenia opracowywane przez GKN Projekt charakteryzują się precyzyjnym odzwierciedleniem projektu budowlanego wraz z szybkim terminem realizacji.

Wykonujemy również pomiary i inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.

Co otrzymuje zamawiający ?

 • Tyczenie budynku:
  • Przeniesienie na ławy geodezyjne osi budynku.
  • Wyznaczenie poziomu posadowienia posadzki.
  • Tyczenie obrysu budynku za pomocą palików i taśmy sygnalizacyjnej.
  • Wyznaczenie reperów roboczych (punktów wysokościowych).
  • Wpis w dzienniku budowy.
 • Tyczenie sieci i przyłączy uzbrojenia terenu:
  • Tyczenie przebiegu przyłączy (sieci) wraz z ich infrastrukturą.
  • Wyznaczenie reperów roboczych (punktów wysokościowych)
  • Wyraźną sygnalizację w terenie.
  • Wpis w dzienniku budowy oraz szkice tyczenia.

Termin realizacji

 • Tyczenie odbywa się w ciągu 2-5 dni od momentu przekazania projektu budowlanego.