Wznowienia i ustalenia granic

Wznowienia i ustalenia granic to prace terenowe polegające na odtworzeniu istniejących znaków granicznych działki, które uległy zniszczeniu, bądź na wyznaczeniu ich po raz pierwszy. Są to również działania prowadzące do rozstrzygnięcia sporu granicznego.

Wyróżniamy trzy podstawowe procedury:

  • Wznowienie znaków granicznych – w przypadku, gdy istnieją archiwalne, dokładne dane geodezyjne dotyczące przebiegu granic,

  • Ustalenie granic – w przypadku gdy brak jest dokładnych danych geodezyjnych dotyczących przebiegu granic.

  • Rozgraniczenie nieruchomości – w przypadku gdy przebieg granic stał się sporny – jest to postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) na wniosek właściciela nieruchomości.

Dokonujemy odtworzeń granic niezależnie od wielkości działki, jej zagospodarowania lub kształtu. Przeprowadzamy ustalenia przebiegu linii brzegowych jezior i rzek oraz rozstrzygamy najtrudniejsze spory sąsiedzkie. Prace terenowe oferowane przez GKN Projekt charakteryzują się sumiennym poszukiwaniem znaków granicznych oraz szybkim terminem realizacji.

Co otrzymuje zamawiający ?

  • Odszukanie i oznaczenie na gruncie znaków granicznych w postaci kamieni granicznych, „słupków”, bolców i innych.
  • Wyraźną sygnalizację w terenie.
  • Zaktualizowaną powierzchnię działki i pełna dokumentację po pomiarze.
  • Przy rozgraniczeniu nieruchomości: wszystkie czynności jak wyżej oraz przeprowadzenie całej procedury administracyjnej w imieniu klienta, który ostatecznie otrzymuje decyzję administracyjną o rozgraniczeniu nieruchomości.

Termin realizacji

  • Wznowienie znaków granicznych i ustalanie granic: ok. 20-25 dni.
  • Rozgraniczenie nieruchomości od 2,5 miesiąca do … (w zależności od intensywności sporu sąsiedzkiego 😉).