Nadzory budowlane

Wśród grona specjalistów w naszej firmie znajdziecie Państwo również uprawnionego kierownika budowy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każdej budowie musi znaleźć się osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi. Niezależnie od tego, czy inwestycja dotyczy małego domu jednorodzinnego, czy też wielokilometrowej autostrady należy zatrudnić kierownika budowy. Jest to osoba, która kieruje budową i prowadzi dokumentacje przebiegu robót w formie dziennika budowy.

Osoba ta ma obowiązek:

  • zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektów,
  • koordynowaniu i kontroli poszczególnych etapów budowy (wykonywania prac ziemnych, zalewania fundamentów, ustawianiu ścian, wykonywania stropów itp.),
  • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zapewniamy usługi doświadczonego kierownika budowy, który pomoże Państwu w bezpieczny i odpowiedzialny sposób przebrnąć przez roboty budowlane od wykonania fundamentów aż po dach.

Co otrzymuje zamawiający ?

  • Profesjonalny nadzór i koordynację nad placem budowy.
  • Uzupełnioną dokumentacje budowy.